166Kişi Sohbet Ediyor

Hemen Sohbete Başlayın

GüzeL Sözler

♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡

˙·٠•● Ñoktâyı CûmŁênîn ŠonunDâ DêğîŁ. TêrêDDût Êttîğîn YêrDê KoyâcâkSın.! ●•٠·˙

˙·٠•● Gûn ßîtêr GûŁûşûn KâŁır ßênDê.,! ●•٠·˙

˙·٠•● Hâyâtımızı ßîz Yâzmâdık, ßîz ÇîzêŁîm, Kâdêrîmîz ÑêySê Râzı GêŁdîk.,! ●•٠·˙

˙·٠•● SuStum..! SuskunŁuğum SuSturânâ Ãrmâğân OŁSun..! ●•٠·˙

˙·٠•● MutŁuŁuğun Sırrı ÖzgûrŁûktûr, ÖzgûrŁûğûn Sırrı Îsê YûrêkŁîŁîktîr. ●•٠·˙

˙·٠•● ÖzgûrŁûğûn Dêğêrînî ÃnŁâmânın Ên Îyî YoŁu Onu Kâybêtmêktîr..! ●•٠·˙

˙·٠•● Kîmê Ñê Êmânêt Êttîysêk, Yâ KırDı, YâDâ Kâyßêttî.. ●•٠·˙

˙·٠•● HêrKêSîn Îşînê YârâDığın KâDâr ÎyîSînDîr ßu Hâyâttâ., ●•٠·˙

 ˙·٠•● Sênî ßânâ YâzıŁmış ßî ŞârKı Zânnêttîm. ●•٠·˙

˙·٠•● KîmSê ßênîm Hâyât HîKâyêmî ßîŁmîyor. SâDêcê Ãdımı BîŁîyor. ●•٠·˙

~~ YıŁmâZ-Dîzâyñ ~~

♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡

˙·٠•● ßênîm Cênnêtîm ßânâ ßâkân GözŁêrîn. ●•٠·˙

˙·٠•● ÊfêndîŁîk Ãğâç Gîbîdîr. Kökû YêrDê ßâşı Göktêdîr. ●•٠·˙

˙·٠•● Soğuk ßîrîSî DêğîŁîm ÃsŁındâ. Sâdêcê GêrêkSîz Sâmîmîyêtî Sêvmîyorum. ●•٠·˙

˙·٠•● KâŁßîmîn Hêr Ãtışı Sênîn Îçîn ßîr Duâ OŁsun., ●•٠·˙

˙·٠•● UmurSâmâz Tâvrımın TîryâkîSî OŁâcâkSın., ●•٠·˙

˙·٠•● ÊskîDên Vâz GêçîŁmézDîm ŞîmDî ÊrîşîŁmêz OŁdum., ●•٠·˙

˙·٠•● Dêğêrîn KâDâr Vâktîmî ÃŁ., ●•٠·˙

˙·٠•● SâbırDân SonRâ SöyŁênên Söz Ãğır OŁur. !.SöyŁêtmêyîn.! ●•٠·˙

˙·٠•● HâkkımDâ ßîŁgîn YokSâ FîkrînDê OŁmâSın. ●•٠·˙

˙·٠•● SêvêrSêm Târîh SîŁêrSêm Mâzî OŁurSun., ●•٠·˙

♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡

˙·٠•● ßâzên ßîr RêSîm ßîŁê Çok Şêy HâtırŁâtır., ●•٠·˙

˙·٠•● Râßßîmîn ßânâ Ên Zârîf HêDîyêSî ●•٠·˙

˙·٠•● Łâf Sokârım DêrînDên. ÃkŁın Oynâr YêrînDên. ●•٠·˙

˙·٠•● SêvDâm SâßıkâmDır. ●•٠·˙

˙·٠•● KâŁßî Kırmâyâ Têk ßîr Söz YêtêrŁî. ●•٠·˙

˙·٠•● ßîr KêŁêßêk ÃğrıSıydı. Vâkît DârDı. ●•٠·˙

˙·٠•● ßîzê DoSt Łâzım, Çâk⣠Hêr YêrDê Vâr. ●•٠·˙

˙·٠•● Ãynı DîŁî KonuşânŁâr DêğîŁ, Ãynı Duyguyu PâyŁâşânŁâr ÃnŁâşâ ßîŁîr. ●•٠·˙

˙·٠•● SâßrêDîn! HüzünSüz ßîr Ñêşê, Vê DârŁıkSız ßîr ßoŁŁuk OŁmâz.! ●•٠·˙

˙·٠•● ßâSît ÎnSânŁârŁâ Uğrâşmâm, Unutmâ ÃSŁÃÑ Kuş ÃvŁâmâz.,! ●•٠·˙


♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡

˙·٠•● Ñê Pârâ ÎStîyorum ÑêDê PuŁ, Ték ÎStêğîm YâŁânSız ßîr KuŁ.●•٠·˙

˙·٠•● ßâkâcâğın Yüzê UtânâCâğın Sözü SöyŁêmê. ●•٠·˙

˙·٠•● YâpıŁân Êmêk GözûkmûyorSâ, KâyßêdîŁên Dêğêr KâzânıŁâmâz. ●•٠·˙

˙·٠•● Gûvên Ruh Gîßîdîr, Têrkêttîğî ßêdênê ÃsŁâ Gêrî Dönmêz. ●•٠·˙

˙·٠•● KârDêşŁîk OmuzunuzDâ ßîr ÊŁdîr. ●•٠·˙

˙·٠•● '' Îyîkî VârSın '' Dêdîğîm Însân Êrtêsî Gûn Yok OŁuyor ●•٠·˙

˙·٠•● KuŁâ KuŁ OLmâ Ãç Yâşâ Özgûr OŁ ●•٠·˙

˙·٠•● ßânâ Îyî GêŁênŁêr. Hêp ßêndên GîdênŁêr OŁdu ●•٠·˙

˙·٠•● ßîr GûŁûşûnê ßu Hâyâtımı Fêdâ Êdêrîm ●•٠·˙ 

˙·٠•● Têk Îhtîyâcım ßîrâzcık Sên ●•٠·˙


 ♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡

˙·٠•● Doğum Gûnûn KutŁu OLsun, Yârının Bugûnûndén Dâhâ MutŁu OŁsun.●•٠·˙

˙·٠•● Ñîcê MutŁu YıŁŁârâ. DoĞum Gûnûn KutŁu OŁsun. ●•٠·˙

˙·٠•● Yênî YâşınDâ Öncê SâğŁık Vê Huzur Sonrâ DîŁêDîğîn Tûm MutŁuŁukŁârı GêtîrSîn Sânâ Nîcê YıŁŁârâ. ●•٠·˙

˙·٠•● Yênî ßîr Sâyfâyâ GûzêŁ HîkayêŁêr Yâzmân DîŁêğîyŁê. Îyîkî DoğDun. ●•٠·˙

˙·٠•● SâğŁık, MutŁuŁuk, Huzur Vê ßâşârıŁâr SênînŁê OŁsun Doğum Gûnûn KutŁu OŁsun. ●•٠·˙

˙·٠•● Doğum Gûnûn KutŁu OŁsun, Yârın ßûgûnûnDên Dâhâ MutŁu OŁsun. ●•٠·˙

˙·٠•● Doğum Gûnû Mesajı ●•٠·˙

˙·٠•● Doğum Gûnû Mesajı ●•٠·˙

˙·٠•● Doğum Gûnû Mesajı ●•٠·˙

˙·٠•● Doğum Gûnû Mesajı ●•٠·˙ 

~~ YıŁmâZ-Dîzâyñ ~~

♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡ 

˙·٠•● KâŁîtêŁî Însân ÎşîyLê, ßoş ÎnSân KîsîyŁê Uğrâsır.! ●•٠·˙

˙·٠•● YâŁnızcâ Ãdımı ßîŁîyorSun, Hîkâyêmi DêğîŁ.  ●•٠· 

˙·٠•● Ãğır KonuşuyorSâm, SustukŁârımâ SâyârSın.  ●•٠·˙ 

˙·٠•● Kur⣠Vârsâ Huzur Vârdır. Huzurun OLŁuğu Yêrdê DostŁuk Bâkîdîr.,  ●•٠· 

˙·٠•● ßên Sênî ßukâdâr SêvmêmêŁîydîm.,  ●•٠·˙

˙·٠•● SêssîzŁîğîm ÃsâŁêtîmDîr ●•٠·˙

˙·٠•● Özênîrsînîz Ãmâ ÇözêmêzSînîz  ●•٠·˙

˙·٠•● YâŁnız KâŁmâyı YânŁış ÎnSânŁârdân ÖğrênDîk.   ●•٠·˙

˙·٠•● Hâyât CêSurŁârı Sêvêr  ●•٠·˙

˙·٠•● KîmSêyê Êyv⣣âh`ım OŁmâz   ●•٠·˙

♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡

˙·٠•● Sâßır SeŁâmêtimSê Întîkâmım FêŁâkêtîmDîr. ●•٠·˙

˙·٠•● ÊŁîmî Tutmâsını ßîŁênîn Yûrêğînî Tâşırım O KâDâr.,! ●•٠·˙

˙·٠•● ÎnsânŁık ÖŁDû..! KâtîŁî Mênfêât.,! ●•٠·˙

˙·٠•● Doğrunun Râkîßî Yoktur.,! ●•٠·˙

˙·٠•● Hâyât Yâzâr Sen OynârSın.,! ●•٠·˙

˙·٠•● KâŁp Têmîz OŁuncâ, DîŁDên GûzêŁ Söz Çıkâr. ●•٠·˙

˙·٠•● Umudu OŁmâyânın Yârını OŁmâz.,! ●•٠·˙

˙·٠•● UmurSâmâz TavırŁârımın HâStâ Sıyım. ●•٠·˙

˙·٠•● ÃkŁınâ GêŁirim ÃkŁın GîDêr : ) ÃkıŁŁı OŁ Hânî. ●•٠·˙

˙·٠•● SöyŁê Hâyât, Sênmî ÑânkörSûn ßên Mî.? ●•٠·˙


 ♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡ 

˙·٠•● Îhânêtîn Ãffı OŁmâz. ●•٠·˙

˙·٠•● ÎstîSnâ ßênSêm KâîDê ßozuŁur. ●•٠·˙

˙·٠•● Gêçmîş TozDur ÜfŁê GîtSîn ●•٠·˙

˙·٠•● ÃkŁınDâkî ßênSêm, YânınDâkinê SêŁâm SöyŁê. ●•٠·˙

˙·٠•● HâkkımDâ ßîŁgîn YokSâ FîkrînDê OLmâSın. ●•٠·˙

˙·٠•● ßên Êstîkçe Sên TîtrêtêCêkSîn ●•٠·˙

˙·٠•● ÎStênmêDîğîm GönûŁê GöŁgêmî, ßîŁê Bırâkmâm ßên.,! ●•٠·˙

˙·٠•● Têk GêŁDîm Têk GîDêrîm. ●•٠·˙

˙·٠•● ÃSâŁêtîm YêtêR ●•٠·˙

˙·٠•● ÃSâŁêtîm HâzînêmDîr. ●•٠·˙

~~ YıŁmâZ-Dîzâyñ ~~

♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡  

˙·٠•● KâŁßîm Sânâ Ãît SâDêcê. ●•٠·˙

˙·٠•● ÃŁDığım Hêr ÑêfêS SâvDânâ  Yârîm. ●•٠·˙

˙·٠•● Hêrşêyî ßîŁmênê Gêrêk Yok, HâDDînî ßîŁ Yêtêr. ●•٠·˙

˙·٠•● Mênfêâtî ßîtênîn Muhâßßêtî Dê ßîtêr ●•٠·˙

˙·٠•● SêvmîyorSân KârâŁâmâyâcâkSın ●•٠·˙

˙·٠•● SuSuyorum SâDêcê MutŁu OŁ Dîyê. ●•٠·˙

~~ YıŁmâZ-Dîzâyñ ~~

♥♡▂ ▃ ▅ ▆ █ ♥♡ GûzêŁ SözŁêr ♥♡ 。◕‿◕。YıŁmâZ-Dîzâyñ 。◕‿◕。♥♡ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ♥♡

˙·٠•● Sêvmêk.! ßêŁkî ßîrgûn Okur Dîyê Şaîr OŁmâKtır. ●•٠·˙

˙·٠•● Tüm KusurŁârınâ HâyrânDım. ●•٠·˙

˙·٠•● KîrŁêtîŁmîş ßir ÎŁîşKîyî, ßîrtêK ÃyrıŁıK TêmîzŁer. ●•٠·˙

˙·٠•● ''Îyî DêğîŁîm. GêŁ'' ●•٠·˙

˙·٠•● ÖzgûrSên Sorun Yok. GöKyûzû HâŁên Sênîn.. ●•٠·˙

˙·٠•● Îsmînî Hêr DuyDuğumDâ KâŁßîm Ãcıyordu. ÖŁûyorum SânıyorDum, Ãmâ ÖŁmûyorum.. ●•٠·˙

˙·٠•● Sên Îyî OŁ Yêtêr. ßêndê SızLâSın Hêr Yârân. ●•٠·˙

˙·٠•● Êğêr ßîrgûn Dûşêrsêm ßîr Têkmê Dê Sên Vurmâ, Ãyâğın Ãcır, Kıyâmâm. ●•٠·˙

˙·٠•● ßîr ZâmânŁâr ßênîm OŁân ÊŁŁêrîn, ŞîmDî NêDên ÊŁŁêrîn? ●•٠·˙

˙·٠•● Nê Kötû DêğîŁ Mî ÎnSânın SênDê ßoğuŁup, Kêndî Îçîndê ßoğuŁmâsı.. ●•٠·˙

˙·٠•● Dön İstêrSên DoŁmâDı Yêrîn, ÊŁîm HâŁâ Sênîn. ●•٠·˙

˙·٠•● SêvmêzSên Sêvmê Łan, Yâ Dâ Sêv Yâ. ●•٠·˙

˙·٠•● Cênnêt Tê Cêhênnêm Dê Sênîn Îçîndê. ●•٠·˙

˙·٠•● ßuŁutŁârın Kuyruğunâ Tutunsâm, GötûrûrŁêr ßênî Sênîn Yânınâ. ●•٠·˙

˙·٠•● ''ßîttî Dêdîk'' Sonrâ Oturduk, Kêndî ßêcêrîKSîzŁîğîmîzê ''Kâdêr'' Dêyîp ÃğLŁdık. ●•٠·˙

˙·٠•● Sênîn Sêsîn ÊvrênDêKî Ên GûzêŁ Sês. ●•٠·˙

˙·٠•● ''ßênî SêvDîğîn GûnŁêrî ÖzŁêDîm'' ●•٠·˙

˙·٠•● Sormâ, NêrDêsîn, Dîyê. Ne Gêrêğî Vâr, GönŁûndê DêğîŁSêm Eğêr. ●•٠·˙

˙·٠•● GûŁûşûnû GörDûKçê, Ên Îyî Şîîrîmî Hênûz YâzmâDığımı ÃnŁıyorum. ●•٠·˙

˙·٠•● Yoksun ßugûn. Dûn OŁDuğu Gîbî Yârın OŁâcâğı Gîbî.. ●•٠·˙

˙·٠•● ''RûyâmDâ Sênî GörDüm.. ●•٠·˙

˙·٠•● Ên Çok Îstêğînî, ÃnŁık ÎstêkŁêrînê Dêğîşmê. ●•٠·˙

˙·٠•● MutŁuŁuğâ GêcîKîyorSun, BêŁKî Dê KâybêDîyorsun.  ●•٠·˙

˙·٠•● KîmSê KîmSênîn Yêrînî ÃŁâmâz. Ãncâk Sîz ÎstêrSênîz. O Yêrî Vêrîrsînîz, ●•٠·˙

˙·٠•● Sêvgî 3 HâŁkâDân OŁuşur. [Sâygı] ~ [Gûvên] ~ [Sêvgî]  ●•٠·˙

Sâygı Yoksâ Gûvên OŁmâz. Sâygı Ve Gûvên Vârsâ Sêvgî KendîŁîğînDen OLuşur.

~~ YıŁmâZ-Dîzâyñ ~~

Yazar : YıLmaZ
11 May 2019
72 Görüntüleme

Tags:


Gönder